کائولینیت

محصول معدنی و خاک صنعتی کائولن

کائولن

کائولن به معنی قله مرتفع نام تپه‌ای در چین که استخراج کائولین اولین بار آنجا انجام گرفته است. کائولینیت، کانی…
فهرست
error: