کائولن

مشخصات کیفی معدن کائولن پارس

شرکت پارس کائولن از نظر ذخایر معدنی بسیار غنی و از نظر مرغوبیت کائولن بی شک جزء پتانسیل های بالقوه و بهترینهای جهان است. این کائولن به صورت خام دارای Brightness (روشنی) بالای ۸۰% می باشد و میزان مواد معدنی آن (Ash Content) بالای ۹۰% است، PH آن در محلول ۲۰% ،۷٫۳۶۸  و PH در محلول ۱۰%، ۷٫۱۵ می باشد. ماگزیمم دمای زینترینگ آن ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد و انقباض پخت بر مبنای خام (تر) ۹٫۶% است.

مینرالوژی این کائولن (آزمایش XRD) به صورت کائولینیت به انضمام کریستو بالیت، Amphibole ( مینور)، Rutile به صورت مینور است. این کائولن از نظر اکسید آلومینیوم بین ۳۵٫۵% تا ۴۰% می باشد و به هیچ وجه میزان اکسید آلومینیوم آن از این درصد کاهش نمی یابد؛ عناصرمزاحم در این کائولن از قبیل پایه های سولفوره و فسفات به هیچ وجه وجود ندارد و کلسیت، منیزیم و منگنز در آن نزدیک به صفر است.

با توجه به اینکه این کائولن از آلتراسیون فلداسپاتها نشات نمی گیرد میزان اکسید پتاسیم و اکسید سدیم در آن مجموعا به ۱% نمی رسد با توجه به شکل گیری این کائولن در کانسار خود از ساختار رسوبی اولیه شکل گرفته وبا توجه به محیط آبی – رسوبی آن دارای L.O.I بین ۱۲% تا ۱۵% می باشد و سیلیس این کائولن به صورت آزاد نبوده و به شکل کریستوبالیت است که میزان اکسید سیلیسیوم از سقف ۴۴% تجاوز نمی نماید، لذا با توجه به سختی این کائولن در جدول موس که بین ۱ تا ۱٫۵ می باشد در دستگاههای پودر به هیچ عنوان از خود مقاومت نشان نمی دهد وبه دلیل عدم حضور کوارتز و سیلیس آزاد برای دستگاهها هیچگونه سایشی ایجاد نمی نماید.

با در نظر گرفتن پلاستیسیته این کائولن و مرغوبیت آن و تستهای انجام گرفته در صنایع مختلف به ویژه صنعت سرامیک و صنایع نسوز، قابل رقابت با انواع کائولنهای مطرح جهان و بهترینها بوده و گاهی بعضی خصوصیتهای ویژه و با اهمیت در صنایع ، این کائولن از انواع کائولنهای جهان برتر است، بنابراین افتخار شرکت پارس کائولن با ارائه فرآورده های معدنی مرغوب کامل می گردد. این کائولن بنابر سفارش صنایع، از نظر خوردایش در سایزهای مختلف و بسته بندی، بنا بر ضرورت نیاز صنایع، پویا و قابل ثبت سفارش می باشد.

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های با کیفیتش بشناسید.

 

مشخصات فنی کائولن P N2

میزان مواد معدنی (Ash Content)92 درصد
PH در محلول 20 درصد7.368
سفیدی (Brightness)82 درصد
ماکزیمم دمای زینترینگ1550C سانتیگراد
انقباض پخت بر مبنای خام (تر)9.6 درصد
مینرالوژیKaolinite + Anatase + Rutile + Cristobalite + Amphibloe (Minor) + Feldspa (Minor)


نتیجه آزمایشات کائولن P N2

 Field No / شماره نمونه
42.39SiO2 %
36.11AL2O3 %
0.4Fe2O3 %
0.27CaO %
n.dMgO %
5.85TiO2 %
n.dMnO %
0.55Na2O %
n.dP2O5 %
0.53K2O %
11.98L.O.I %