کائولن در لاستيك سازي

در صنعت لاستيک سازي نيز كائولن را به عنوان ماده پرکننده به کار مي برند. كائولن مقاومت در برابر سايش و صلبيت آن را افزايش مي‌دهد.از كائولن خالص و نرم در لاستيک هاي نرم نظير کاشي هاي لاستيکي و كائولن ناخالص در تهيه در لاستيک هاي سخت نظير پاشنه و کف در کفش ها و لاستيک خودرو ها استفاده مي شود.مصرف كائولن در صنايع لاستيك‌سازي در سال ۱۹۹۸ معادل ۰۸/۱ ميليون تن بوده است. در طي سالهاي ۱۹۹۰ الي ۱۹۹۸ مصرف جهاني لاستيك از ۰۲/۵ ميليون تن در سال ۱۹۹۱ به ۶۱/۶ ميليون تن در سال ۱۹۹۸ رسيد و اين نشاندهنده رشد متوسط ساليانه ۹/۳ درصد در طي دهه ۹۰ ميلادي بوده است. بر اساس گزارش راسكيل رشد ساليانه ۱ درصد براي آينده‌اي نه چندان دور جهت مصرف كائولن در اين صنعت پيش‌بيني مي‌شود.

مصرف كائولن در صنايع پلاستيك‌سازي موجب كاهش قيمت لاستيك مي‌گردد. چون كائولن از لاستيك طبيعي و يا الاستومر بسيار ارزانتر است. كائولن مصرفي در صنايع لاستيك از نوع كائولن مرغوب نمي‌باشد. در ايالات متحده امريكا، كائولن مصرفي در اين صنعت از نوع تغليظ شده بوسيله هوا مي‌باشد. در صنايعي كه ذرات درشت مزاحم است مانند صنايع لاستيك كه بوسيله اكستروژن شكل داده مي‌شوند. از كائولن كلسينه شده هم در صنايع لاستيك سازي بعنوان پوشش استفاده مي‌گردد. از خصوصيات عمده كائولن مصرف در صنعت لاستيك سازي اين است كه ۵/۹۹ درصدذرات بايد زير ۴۴ ميكرون باشند.