کائولن در صنعت نسوز

کائولین كاني است كه مصرف گسترده‌اي در صنايع نسوز دارد.اين كاني حاوي ۲۰ تا ۹/۴۵ درصد آلومينا (۳O2Al) بوده و همين امر استفاده آن را در صنايع نسوز امكان‌پذير مي‌سازد.نسوزها موادي هستند كه در مقابل حرارت مقاوم بوده و تركيب شيميايي، شكل ظاهري و خواص مكانيكي آنها تغيير نمي‌كند.

كائولن و خاك هاي كائولن دار كاربردهاي وسيعي بعنوان نسوز دارند و مهمترين بازار استفاده آن در صنايع آهن و فولاد است،‌ ليكن مصرف رس صنعتي بعنوان نسوز بعلت دسترسي آسان و قيمت مناسب نيز بسيار گسترده مي‌باشد.

ميزان مصرف كائولن در صنايع نسوز در سال ۱۹۹۹ حدود ۴ ميليون تن بوده است. صنايع شيشه سازي نيز از ديگر صنايع مهم مصرف كننده كائولن بعنوان نسوز مي‌باشد.ميزان مصرف كائولن در صنايع نسوز در ايالات متحده آمريكا از دهه ۱۹۸۰ تقريباً‌ثابت بوده و مقدار آن بين ۸/۰ ميليون تن در سال ۱۹۸۰ تا ۲ /۱ ميليون تن در سال ۱۹۹۸ در حال تغيير بوده است.