معرفی شرکت پارس کائولن و اهداف

شرکت پارس کائولن به عنوان یکی از شرکت های تخصصی در بخش معدن و معدنکاری اعم از اکتشاف و استخراج و فرآوری و بازرگانی (داخلی و خارجی) و تجهیز معادن، فعالیت خود را رسما از سال ۱۳۸۲ آغاز نموده است، اما از سال ۱۳۹۲ باتغییر مدیریت آن گام در عرصه علمی و اجرایی به همراه برنامه های مدون با چشم اندازهای میان مدت و بلندمدت برداشته است. با توجه به نیازهای کشور و زمینه های بالقوه و بالفعل معدنی ایران و نیاز به حضور بیشتر متخصصین و سرمایه گذاران دلسوز وکار آفرین در این بخش، مدیریت شرکت پارس کائولن را برآن داشت تا آستین همت بالا زده و با توجه به اعتبار و همچنین سوابق علمی و فنی و مهندسی پرسنل و همکارانش، خود گام در عرصه عملیاتی بگذارد و پیامد آن مسیر شرکت و نقشه راه را برای ایجاد یک شرکت نمونه و شاخص انتخاب نماید.

در این میانه از به کار گیری همه عوامل علمی با توجه به خود باوری و پشتوانه های میهنی متخصص و بومی نهایت بهره برداری را نموده  و در جهت این راستا وبه موازات ذخایر ارزشمند معدنی خویش از تمام دانشگاهیان اعم از اساتید مجرب و پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه مند و تولید کنندگان دلسوز دعوت به عمل می آورد تا راه رسیدن مدیریت شرکت به اهداف خود را با همراهی آنان هموار نماید.

این شرکت همواره از ۶ مولفه مهم به عنوان مهمترین محورها ی اجرایی خود و به عنوان روشن نمودن اهدافش در دستور کار آن هم در تمام ارکان شرکت لحاظ نموده است. این خطوط غیر قابل تغییر عبارتند از :

الف_ مدیریت علمی و فنی

ب_ دانش بنیان و پژوهشی

ج_ خودباوری و اعتماد به نفس

د_ تعهد، صداقت و شفافیت

ه_ ارائه خدمات و تولیدات ممتاز

و_ الگوسازی روشهای نوین مدیریتی و تولیدی به سبک خلاقانه ایرانی و میهنی

 

                                                                                                علیرضا صمدی

                                                                                                 مدیر عامل شرکت پارس کائولن

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های معدنی با کیفیتش بشناسید.