1. پارس کائولن
  2. /
  3. لاتریت

لاتریت

لاتریت

لاتریت

منابع معدن لاتریت شرکت پارس کائولن از نظر روند زمین شناسی یک افق بوکسیت – لاتریت شناخته شده تریاس تحتانی واقع در گسل کلمرد است که دارای ویژگیهای منحصر به فرد و از نظر منحنی آنالیزهای آن در آنومالی های مختلف متفاوت و دارای کاربردهای متنوع نیز می باشد. یکی از مهمترین منابع لاتریت شرکت پارس کائولن نقش آن به عنوان پیگمنت و رنگینه های نسوز است به طوریکه علاوه بر آمورف بودن از میزان بیش از ۴۰% هماتیت و همزمان بیش از ۲۰% اکسید آلومینیوم برخوردار است که می تواند به عنوان یک پیگمنت (قرمز فسفری تا قرمز عنابی) بسیار قابل و در نوع خود ویژه باشد.

کاربرد لاتریت در صنعت

در صنایع مختلف به خصوص رنگ سازی با توجه به پلاستیسیته این رس خاص و صنایع سیمان با توجه به میزان اکسید آهن و اکسید آلومینیوم و خواص فیزیکیش می تواند شخصیت متریالی خود را به خوبی جایگزین نماید. لاتریت همچنین قادر است برای بخشی از صنایع سرامیک و آجرهای رنگی خاص جایگزین شایسته ای در تامین مواد اولیه از این دست باشد. همچنین برای بخش مهمی از صنایع آرایشی و پمادهای جلدی از این لاتریت می توان استفاده نمود.

با توجه به دو ظرفیتی بودن اکسید آلومینیوم از نظر شیمیایی و اکسید آهن دو ظرفیتی در فرایند طبیعی شکل گیری در زمین و معدن باعث می گردد تا در ساختار مولکولی و یا اجتماع همزمان هر دو مواد معدنی با یکدیگر همنشین گردیده که نتیجه آن برای مصارف بخشی از صنعت بدون فرآیند فرآوری و جدایش ناممکن می باشد. گاه هزینه تمام شده فرآوری اقصادی نبوده و ناگزیر، این منابع که از حیث وسعت نیز می تواند عظیم باشد، باید در صنایع خاصی مورد استفاده  قرار گیرد که بسته به مسافت این ذخایر به بازار مصرف و تناژ مصرفی آن می تواند اقتصادی باشد.

لاتریت

لاتریت

مدیریت شرکت پارس کائولن با توجه به دانش بنیان بودنش ضمن دعوت از تمامی پژوهشگران و علاقه مندان علمی در نظر دارد تا در این بخش مهم، اقدامات اساسی و فنی لازم را به کار برده و به عنوان اولین الگوی فنی و مهندسی قابلیت های ویژه و ممتاز یک معدنکاری صحیح را در عرصه معدنکاران و تولید کنندگان کشور به نمایش بگذارد.

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های با کیفیتش بشناسید.

لاتریت معدن شرکت پارس کائولن
لاتریت معدن شرکت پارس کائولن
لاتریت معدن شرکت پارس کائولن
لاتریت معدن شرکت پارس کائولن
استخراج لاتریت معدن شرکت پارس کائولن
دیواره لاتریت
دیواره سنگ نسوز و لاتریت بلوک شمالی آنومالی4 بلوک4
فهرست
error: