لاتریت

با توجه به دو ظرفیتی بودن اکسید آلومینیوم از نظر شیمیایی و اکسید آهن دو ظرفیتی در فرایند طبیعی شکل گیری در زمین و معدن باعث می گردد تا در ساختار مولکولی و یا اجتماع همزمان هردو مواد معدنی با یکدیگرهمنشین گردیده که نتیجه آن برای مصارف بخشی از صنعت بدون فرایند فرآوری و جدایش ناممکن می باشد. گاه هزینه تمام شده فرآوری اقصادی نبوده و ناگزیر، این منابع که از حیث وسعت نیز می تواند عظیم باشد، باید در صنایع خاصی مورد استفاده  قرار گیرد که بسته به مسافت این ذخایر به بازار مصرف و تناژ مصرفی آن می تواند اقتصادی باشد. منابع معدنی لاتریت شرکت پارس کائولن از نظر روند زمین شناسی یک افق بوکسیتی – لاتریتی شناخته شده تریاس تحتانی واقع در گسل کلمرد است که دارای ویژگیهای منحصر به فرد و از نظر منحنی آنالیزهای آن در آنومالیهای مختلف متفاوت و دارای کاربردهای متنوع نیز می باشد.

یکی از مهمترین منابع لاتریتی شرکت نقش آن به عنوان پیگمنت و رنگینه های نسوز است به طوریکه علاوه بر آمورف بودن از میزان بیش از ۴۰% هماتیت و همزمان بیش از ۲۰% اکسید آلومینیوم برخوردار است که می تواند به عنوان یک پیگمنت (قرمز فسفری تا قرمز عنابی) بسیار قابل و در نوع خود ویژه باشد. ضمنا در صنایع مختلف به خصوص رنگ سازی با توجه به پلاستیسیته این رس خاص و صنایع سیمان باتوجه به میزان اکسید آهن و اکسید آلومینیوم و خواص فیزیکیش می تواند شخصیت متریالی خود را به خوبی جایگزین نماید. همچنین قادراست برای بخشی از صنایع سرامیک و آجرهای رنگی خاص جایگزین شایسته ای در تامین مواد اولیه از این دست باشد.ضمنا برای بخش مهمی از صنا یع آرایشی و پمادهای جلدی از این لاتریت می توان استفاده نمود،

مدیریت شرکت پارس کائولن با توجه به دانش بنیان بودنش ضمن دعوت از تمامی پژوهشگران و علاقه مندان علمی در نظر دارد تا در این بخش مهم، اقدامات اساسی و فنی لازم را به کار برده و به عنوان اولین الگوی فنی و مهندسی قابلیت های ویژه و ممتاز یک معدنکاری صحیح را در عرصه معدنکاران و تولید کنندگان کشور به نمایش بگذارد.

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های با کیفیتش بشناسید.