مشخصات معدن کائولن پارس

معدن کائولن پارس زیر مجموعه شرکت پارس کائولن، یکی از ذخایر ارزشمند الهی ایران است. این معدن از نظر زمین ساخت دارای ویژگهای منحصر به فرد قائم به خود است، به گونه ای که فشار و حرارت ناشی از تکتونیک و حرکت صفحات رسوبی و جابه جایی های گسلی باعث آلتراسیون شدید افق بوکسیتی – لاتریتی در منطقه گردیده است. این فرایند سبب ایجاد رخنمون های فراوان کائولن در سطح زمین با امتداد شمال به جنوب منطقه گردیده و آنومالیهای خالص شده ای از کائولن با آلومینای بالا و تفکیک آهن دو ظرفیتی (هماتیت) در کمر پایین کائولن گردیده این عملیات زمین ساخت باعث خلوص بالای کائولن و در نهایت خروج اکسید آهن از ساختار مولکولی آن گردیده است که حرارت حدود ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد نشئت گرفته از تکتونیک باعث ایجاد سیلیس به شکل کریستوبالیت شده که این کائولن را از سایر کائولن های جهان مستثنی می نماید.

توضیح آنکه شکل سیلیس در طبیعت غالبا به صورت کوارتز بوده و اشکال دیگر سیلیس تحت فرایند حرارت در درجه۱۲۰۰ به فاز تریدیمیت  و در فاز ۱۷۰۰ درجه به صورت کریستوبالیت ظهور می نماید، آنچه حائز اهمیت است وجود تقارن بالا و میدان مغناطیسی دو عنصر سیلیس با اکسیژن در فاز کریستوبالیت است که کمترین میزان سیلیس در واحد حجم  با یکدیگررا با عث می گردد و نتیجه کریستوبالیت بودن سیلیس این کائولن علاوه بر نرمی (جدول موس حدود سختی ۱ تا ۱٫۵ ) و عدم سایش دستگاههای پودر باعث کاهش درصد سیلیس به عنوان یک مزاحم در کائولن گردیده است، در نتیجه میزان Sio2 در محصول معدنی یاد شده هرگز از ۴۳ درصد فراتر نمیرود این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که فرایند فرآوری کائولن برای سیلیس زدایی به خودی خود حذف میگردد.ضمنا این معدن از نظر تامین مواد اولیه صنایع کشور وابسته به کائولن را با توجه به وسعت ماده معدنی تا سالیان دور قادر به تامین می باشد. معدن کائولن پارس با توجه به وسعت، دارای ۷ آنومالی و ۲۵ بلوک معدنیش بی شک یکی از تامین کنندگان برتر کائولن ایران می باشد.

 

                                                                                                       علیرضا صمدی

                                                                                                 مدیر عامل شرکت پارس کائولن

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های معدنی با کیفیتش بشناسید.